Sıva İşleri 1

Sıva İşleri

KARA SIVA İŞLERİ

İnşaatların kaba halinin bitimi sonrası ince işlere geçişteki ilk uygulamadır.su,çimento ve kum ile hazırlanan bir karışımdır,boyadan önce duvarlara ve tüm yüzeye uygulanır.çimento yerine kireç ile hazırlanan karışım genel olarak yumuşak bir kıvamda olduğundan uygulaması kolaydır.banyo ve yapının dış yüzeylerine uygulanmaz.

Dış duvarın rutubet alması öncelikle dış sıvanın veya dış kaplamanın su emme özelliğine bağlı olmaktadır. Aynı şekilde kuruma işlemi de duvar ve kaplamanın kılcal su emme ve buhar geçirgenlik özelliklerine bağlı kalmaktadır. Bu bakımdan seçilecek yüzey kaplama çeşidi ve duvar malzeme cinsi duvar bünyesinde zaman içinde oluşabilecek denge rutubetini belirleyici olmaktadır. Ytong malzemesinin kılcal su emmesi düşüktür. Bu nedenle dış kaplamadan herhangi bir şekilde sızacak rutubet duvar bünyesinde ilerleme fırsatını bulamadan buharlaşma yolu ile tekrar dışarı atılabilmektedir. Çıplak, tamamen korumasız bırakılan Ytong dış duvarlarda en hızlı ve düşük denge rutubetine ulaşılması bu sebepten ileri gelmektedir. Ytong malzemesi gözenekli yapısı sayesinde yüksek ısı yalıtım özelliğine sahiptir. Dış duvar malzemelerinin ısı yalıtım özelliği arttığı oranda üzerine gelen mineral sıva veya kaplamalar yazın daha fazla ısınmaktadır. Bunun sonucu, sıva veya kaplamanın yapacağı ısıl genleşmelerin güvenlikle karşılanabilmesi bakımından sıva veya kaplamanın olabildiğince elastik olması gerekmektedir.

Sıva ve Yüzey Kaplamaları Nasıl Olmalı? 
Tüm sıva uygulamaları TS 1262 ve TS 1481 Standartlarına uygun olarak yapılmalıdır. Seçilecek sıvanın ve kaplamaların aşağıdaki özellikleri taşımasına dikkat edilmelidir. 
1. Yüksek elastikiyet 
2. Düşük ısıl genleşme 
3. Yüksek yapışma kabiliyeti 
4. Düşük kılcal su emme 
5. Yüksek buhar geçirgenliği 
6. Hava koşullarına dayanıklılık

Ön Hazırlık: 
» Pencere derzlikleri ve diğer cephe elemanları koruyucu bant ile örtülmelidir. 
» Düzgün, temiz pencere ve kapı bitişleri için sıva bitiş profili kullanılmalıdır. 
Alt Yüzey Hazırlığı: 
» Tüm alt yüzey sağlam, yük taşımaya uygun, düz, temiz kalıp yağlarından ve pürüzlerinden arındırılmış olmalıdır. Daha sonra sıva başlangıç ve köşe profillerinin duvara iyice sabitlenmesi gerekir. 
» Yüksek hava sıcaklığı ve sert rüzgar olan ortamda alt yüzey önceden ıslatılmalıdır. 
Alt Kat Sıva Uygulaması: 
» Alt kat sıva en az 7 mm kalınlıkta olmak şartı ile duvar yüzeyinin üzerine paslanmaz çelik mala veya makine ile uygulanır ve düzeltilir. 
» Kolon, kiriş, hatıl vb. birleşim noktalarında ve çatlak oluşma riski yüksek olan bölgelerde, duvar yüzeylerinin üzerine 15 cm taşacak şekilde ve file ek yerlerinde 10 cm birbiri üzerine bindirilerek sıva donatı filesi uygulanır ve sıva kalınlığının içine gömülür. Kapı ve pencere boşluklarının olduğu yerlerde ise köşe noktalara diyagonal şekilde file şeritleri yerleştirilir. Bir iki gün kuruma süresinden sonra alt kat sıva bir sonraki işleme hazırdır. 
Son kat Dekoratif Sıva Uygulaması: 
» Son kat sıva işlemine alt kat sıvanın kurumasından sonra 5 mm sıva kalınlığı olacak şekilde, geniş ağızlı çelik mala ile devam edilir. İnce tekstürlü modern düz yüzeyler hedeflendiğinde, alsecco hafif sıva ED1 kendini çektikten sonra kauçuk süngerli mala ile dairesel hareketlerle perdahlanır ve düzgün hale getirilir.